Menu

Khi tôi đến, anh vẫn nhận ra vợ. Anh nắm lấy tay vợ thật chặt và bảo có lẽ anh sẽ không đi được cùng tôi đến cuối cuộc đời.

Giáo dục là một con đường dài, vì vậy tôi phải nhìn theo chiều dài. Trường là nơi dạy làm người, và vì vậy đừng chỉ nhìn vào vì danh tiếng, truyền thông, hay “ngôi sao” trong trường.

Anh luôn tâm niệm: 'Chăm sóc cha mẹ là niềm vui, là hạnh phúc chứ không phải là trách nhiệm'.
Trang 1 trong 4