Menu

Trong một số trường hợp, bạn và chồng phải hạn chế 'yêu' nếu muốn đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, nếu gặp một trong những vấn đề sức khỏe sau, nhất định phải kiêng 'chuyện ấy' cho đến khi điều trị xong.

Vì không muốn có con sớm nên tôi yêu cầu vợ dùng thuốc ngừa thai. Tình cờ, tôi phát hiện vỉ thuốc ngừa thai mua về vẫn… còn nguyên.

Chuyện “lớn nhỏ” này dường như nhiều người đều quan tâm, nhưng không hề có một chuẩn nào rõ ràng.
Trang 2 trong 9