Menu

Các loại gia vị mang đến sự đặc biệt cho món ăn, đồng thời khiến con người có những tưởng tượng về một thế giới khác, về sự hiện hữu của những điều kỳ diệu.

Vì không muốn có con sớm nên tôi yêu cầu vợ dùng thuốc ngừa thai. Tình cờ, tôi phát hiện vỉ thuốc ngừa thai mua về vẫn… còn nguyên.

Chuyện “lớn nhỏ” này dường như nhiều người đều quan tâm, nhưng không hề có một chuẩn nào rõ ràng.
Trang 1 trong 7