Menu

Tôi không biết mình đã đọc được ở đâu đó bài thơ có tựa đề như thế, nhưng sao đúng với tâm trạng bây giờ của tôi đến nao lòng.

Hai nhát dao đâm chí tử rạch một vết thương ứa máu vào khởi đầu một ngày đặc biệt, Ngày của Cha, ngày đáng ra phải ngập tràn những cảm xúc đẹp nhất.
Trang 6 trong 28