Menu

Tôi không phải là người đàn bà lười biếng, không coi trọng gia đình. Chỉ vì công việc quá nhiều nên tôi không thể chu toàn hết được.

'Gái có công chồng vẫn phụ', nhằm chỉ trích người đàn ông bội bạc. Nhưng lời oán thán này, nếu nó đúng là sự biểu đạt cho suy nghĩ của đa phần phụ nữ thì tôi cho rằng, họ đang suy nghĩ thiếu sòng phẳng.
Trang 6 trong 20