Menu

Tôi vẫn nghĩ rằng, dù có khó khăn thì cũng chỉ cần vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, mọi thứ có thể yên bình. Nhưng tôi đã nhầm, vì tôi đang phải chịu đựng một cuộc hôn nhân của những người 'câm'.
bao phu nu

Bạn bè tôi, mỗi người một cuộc đời với những ngã rẽ. Chỉ riêng tôi là người không dám chọn và cứ mãi, đứng một chỗ để nhìn dòng đời trôi.

Ra tòa ly hôn anh xong, cũng là ngày tôi quyết định mình sẽ có một cuộc đời khác, đầy đam mê và không còn khép kín như trước nữa.
Trang 4 trong 49