Menu

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhau. Thường đàn ông không muốn nhắc lại quá khứ đổ vỡ, sai lầm, bởi đó là thất bại của anh ta, trừ khi anh ta đã học được một bài học quý giá.

Dì Hai đã bỏ nhà đi biệt xứ, đổi luôn tên họ kể từ cái ngày mà chồng sắp cưới của di trở thành... cha dượng.
Trang 3 trong 20