Menu

Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là gì. Nó như một mớ chỉ rối ren không thể gỡ được...

Đừng nói tôi so sánh chồng mình với chồng người, nhưng "khả năng" ở dơ của chồng khiến tôi không thể nào chịu thêm được nữa, nhìn thấy người ta sạch sẽ mà ham!
Trang 2 trong 20