Menu

'Ngôi nhà có nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn' - giờ đây nó là hiện hữu của tội lỗi, của niềm tin, của nỗi đau, là nấm mồ chôn hạnh phúc 12 năm của vợ chồng tôi.
Trang 1 trong 28