Menu

Con em không giống chồng em lắm, chị ạ. Bên gia đình em nói là con em có cặp mắt giống người cũ của em. Bên gia đình chồng thì không biết người đó, nhưng má chồng nói thằng bé “giống bên ngoại nhiều hơn bên nội”.

Vợ em ghen dữ lắm. Vợ em cứ đòi ra tiệm thu tiền, coi chừng thợ, nhưng cổ ăn nói không khéo léo, mấy lần làm mích lòng khách, khiến khách bỏ tiệm luôn.
Trang 6 trong 19