Menu

Mỗi lần cãi nhau, anh cứ dọa sẽ chia tay, nên dù đúng hay sai em đều xuống nước xin lỗi, năn nỉ...

Bạn hãy cố tìm cách hiểu và đánh giá cho được tính chất, mức độ mối quan hệ của anh ấy, và từ đó đưa ra đề nghị dứt khoát cách giải quyết, không để “hứa giả vờ cho qua chuyện".
Trang 2 trong 21