Menu

Vào kiểm tra vườn tiêu, ông Phú bàng hoàng phát hiện gần 200 trụ bị kẻ gian cắt ngang gốc, thiệt hại hước tính hàng trăm triệu đồng.

Trong quá trình pha hai loại phân bón mua trên mạng để tưới cho cây, Hiến bị đa chấn thương, cắt hai bàn tay sau khi xảy ra nổ hóa chất.
Trang 1 trong 1828