Menu

Sau bốn ngày làm việc, chiều 7/12, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX đã bế mạc.
bao phu nu
Trang 5 trong 460