Menu

“Anh gửi em 1 quần pho, 1 tấm vải xẹc và 50 nghìn đồng để em bồi dưỡng lúc sinh nở hoặc mua gì đó để làm vốn…” là lời dặn của liệt sĩ Phan Huy Sơn gửi vợ trước lúc hi sinh ở Gạc Ma năm 1988.
Trang 5 trong 524