Menu

Kết thúc phiên tòa ngày 29/6, tòa án đã đọc quyết định cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại điều tra. Hai cô gái này rạng rỡ rời tòa trong khi ông Cao Toàn Mỹ lặng lẽ ra về.
Trang 1 trong 300