Menu

Cho rằng một số trạm BOT thu phí cao, đặt chưa hợp lý, tại các trạm thu phí thời gian qua liên tục xảy ra tình trạng người dân, lái xe phản ứng bằng cách trả tiền lẻ, cố tình dừng đỗ gây ùn tắc
bao phu nu
Trang 1 trong 483