Menu

Một y sĩ tại trạm y tế được cho là bỏ trực để đi chợ nên không kịp thời xử lí khi bệnh nhân có chuyển biến xấu và tử vong sau đó
Trang 1 trong 572