Menu

Đó là nhận định của ông Hoàng Phước Bính - Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai - bên lề hội nghị thường niên do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức tại TP.HCM cuối tuần qua.

Theo thông tư của Bộ KH&CN, các sản phẩm đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử, mũ bảo hiểm, khăn giấy, hàng may mặc khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy và dán tem có dấu hợp quy (CR).

Tại Việt Nam, 80% người dân không có kỹ năng chia sẻ thông tin và thông tin cá nhân, không có kỹ năng bảo vệ con em của mình trước môi trường mạng, 50% vụ mua bán trẻ em xuất phát từ thông tin trên mạng.
Trang 3 trong 398