Menu

Những hình ảnh chụp từ trên không của nhiếp ảnh gia người Úc thể hiện các thành phố tuyệt đẹp, với kiến trúc quy hoạch phức tạp và nổi bật giữa nền trời vào nhiều thời điểm khác nhau.
Trang 2 trong 20