Menu

Quốc hội Jordan mới bỏ phiếu bãi bỏ một điều khoản gây tranh cãi trong luật pháp nước này, theo đó những kẻ hiếp dâm tránh được sự trừng phạt nếu cưới nạn nhân làm vợ và duy trì hôn nhân ít nhất 3 năm.
Trang 6 trong 818