Menu

Hơn 24 giờ sau thảm họa lở núi đá ở Tứ Xuyên, hy vọng tìm thấy người còn sống sót dường như đã tan biến, vì đến nay mới chỉ đưa lên được từ các lớp đá và bùn 15 thi thể nạn nhân.

17 năm ra đi rồi quyết định trở về quê hương thực hiện ước mơ lớn nhất là xây dựng cơ sở cho trẻ mồ côi, người mẹ gốc Việt hiểu ra chỉ khi tâm nguyện hoàn thành, cô mới có hạnh phúc thực sự.
Trang 2 trong 752