Menu

Theo một nghiên cứu mới đây, quan hệ tình dục là một phần thiết yếu của hôn nhân hạnh phúc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện gần 200 trường hợp thường xuyên đến khám tại 4 cơ sở khám chữa bệnh trở lên, với số tiền trên 7,7 tỷ đồng. Đặc biệt nhiều bệnh nhân gần như ngày nào cũng đi khám bệnh.
Trang 6 trong 41