Menu

Đố vui: Có gì đó sai sai?

12:10 19/03/2017

pno
Cái gì vừa có lưng, vừa có chân nhưng không thể bước đi được?
Do vui: Co gi do sai sai?
 

Đáp án

Bạch Dương sưu tầm