Menu

Điểm giống nhau giữa cơ bắp và cuộc đời

12:30 12/08/2017

pno
Cơ bắp và cuộc đời đều cần áp lực và thách thức để có thể phát triển một cách ý nghĩa.
 

Kiến Văn (theo TED)