Menu

Rôm sảy, còn gọi là viêm da do nhiệt, thường đi kèm những chấm phát ban nhỏ màu đỏ. Bệnh đem lại cảm giác nóng, rát hoặc như bị kim châm tại khu vực bị ảnh hưởng.

Bướu cổ có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào trong suốt cuộc đời. Bệnh bướu cổ đang có nguy cơ gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây.
Trang 4 trong 175