Menu

Các bác sĩ đã cắt hộp sọ của em bé thành 4 phần, xử lý rồi ghép lại với nhau để tạo hình lại vùng đầu cho bé.

Tinh dịch bình thường có màu trắng đục, tuy nhiên trong một số trường hợp ít gặp, tinh dịch có thể xuất hiện dưới màu sắc khác, thường là màu vàng.
Trang 3 trong 148