Menu

Mấy chục năm trước, bom mìn nổ nên bà K. bị cưa mất chân phải. Gần đây, bà cảm nhận rõ rệt phần chân này ‘quay trở về’ và luôn khiến bà đau nhức.
Trang 2 trong 117