Menu

Tiếng hô gọi đồng đội vang lên ba lần, tôi chợt nhận ra, “thanh niên xung phong” không chỉ là một tên gọi. Nó hàm chứa cả một lời hiệu triệu và vang dội tiếng đáp từ.
bao phu nu

Công việc hoàn toàn không có lương, lại trăm bề khổ cực với những văn bản, những hoàn cảnh khó khăn cần được xác nhận, giúp đỡ của đồng đội. Anh chị đã “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" gần 10 năm nay.
Trang 1 trong 1