Menu

Lên chương trình 'Chung tay chống ấu dâm'

11:30 17/03/2017

pno
Tôi có ý nghĩ lập ra chương trình “Chung tay chống ấu dâm”.
Len chuong trinh 'Chung tay chong au dam'
 

Những sự kiện về ấu dâm gần đây làm nhức nhối lương tâm của mỗi chúng ta. Hãy suy nghĩ về những đứa trẻ bị ấu dâm, suy nghĩ về cha mẹ của các cháu, và nỗi đau to lớn mà họ phải gánh chịu.

Đã đến lúc chúng ta hành động!

Tôi có ý nghĩ lập ra chương trình “Chung tay chống ấu dâm”.

Chương trình này nhằm 2 mục đích: 1) Giúp các cháu vượt qua khó khăn về sức khỏe và tinh thần. 2) Tố cáo, tống bọn gây ác vào tù.

Để chương trình chạy được, chúng ta cần có:

- Quỹ “Chung tay chống ấu dâm” do bạn bè, cộng đồng đóng góp (tôi và những người đồng sáng lập sẽ đảm bảo sự minh bạch của quỹ này):

- Sự góp sức của các luật sư: phải tìm mọi cách bắt đúng đối tượng và đưa đối tượng vào tù.

- Sự góp sức của các bán sĩ: xác định tổn thương, giúp các cháu hồi phục…

- Sự góp sức của các chuyên gia tâm lý.

- Sự góp sức của các nhà báo, Facebookers.

- Sự hỗ trợ của một cơ quan để chúng ta có thể chính danh.

Sơ bộ là như vậy…

Lâm Minh Chánh