Menu

Tại chương trình, Nhà văn hóa Phụ Nữ trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho 200 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Có những em đánh bạn nhưng do tỷ lệ thương tích của nạn nhân không quá 10% nên chỉ bị công an nhắc nhở rồi cho về, nên cứ tưởng đánh nhau là chuyện bình thường.

Một điểm chung của các phụ nữ có việc làm ổn định, khởi nghiệp thành công sau các khóa đào tạo nghề do Hội tổ chức là, khi cuộc sống bắt đầu tạm ổn, họ luôn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Cư dân ở P.8, Q.6 đa phần là lao động nghèo, người các nơi đến thuê trọ, trình độ dân trí cũng như điều kiện sống thấp. Vì vậy, công tác chăm lo, hỗ trợ cho hội viên luôn được chú trọng.
Trang 6 trong 78