Menu

Ngày 29/8, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức cho 50 phụ nữ (PN) tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số hợp tác xã (HTX) tiêu biểu ở H.Củ Chi, TP.HCM.

Hội LHPN quận Phú Nhuận vừa tổ chức hội thi “Hiến kế giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” và “Kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi, tổ Hội hiệu quả”
Trang 5 trong 58