Menu

Ngày 25/6, Hội LHPN quận Gò Vấp tổ chức “Ngày hội gia đình hạnh phúc”

Ngày 26/6, Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em (QTE) thuộc Hội Bảo vệ QTE TP.HCM tổ chức bàn tròn pháp luật “Thực thi Luật Trẻ em từ gia đình”.

Hội LHPN quận 4 vừa phối hợp với Tòa án nhân dân và CLB Cán bộ nữ chủ chốt quận 4 tổ chức diễn đàn “Hạnh phúc gia đình” nhằm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Ngày 24/6, Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức Ngày hội gia đình hạnh phúc và tuyên dương 100 “Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu năm 2017”.

Trong thời gian qua, Hội LHPN và Công an Q.5, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
Trang 5 trong 53