Menu

Chương trình nhằm giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với khởi đầu sôi động, hào hứng, Hội LHPN các cấp tại TP.HCM sẽ có mùa thi bội thu ý tưởng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội nhằm thu hút và tập hợp hội viên, phụ nữ hiệu quả.

Bà luôn đồng hành cùng các buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, tập huấn tiền hôn nhân, tư vấn pháp luật, cung cấp kiến thức hội nhập đô thị do Hội LHPN các cấp tổ chức.
Trang 2 trong 84