Menu

Suốt 26 năm làm vợ anh, chưa bao giờ chị phải lo lắng. Chị chỉ biết, anh một lòng dành cho gia đình, vậy là đủ.

Trong thời gian qua, Hội LHPN và Công an Q.5, TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, Hội LHPN Q.5 (TP.HCM) đã kết nối, vận động hội viên (HV), phụ nữ (PN) tiêu thụ thịt heo.

Hội tiếp tục hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hội viên có nhu cầu, vận động 100% hội viên chấp hành chủ trương buôn bán trật tự, đúng nơi quy định
Trang 1 trong 45