Menu

Hội đồng xác định, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành sư phạm "chốt hạ" mức điểm tối thiểu xét tuyển bậc đại học là 17 điểm.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 với tỷ lệ 80,9% thí sinh TP.HCM có điểm môn sử dưới trung bình không khiến ai bất ngờ.
Trang 1 trong 105