Menu

Quy định của pháp luật về sinh con thứ ba

08:23 13/03/2017

pno
Chồng tôi là đảng viên, đang làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, tôi cũng là giáo viên. Chúng tôi có hai con gái, nay muốn sinh thêm con.

Xin hỏi, trường hợp này, chồng tôi có vi phạm không?

Nguyễn Ngọc Trâm (Q.9, TP.HCM)

- Điều 10, Pháp lệnh Dân số (SĐBS năm 2008) quy định mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền: quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Quy dinh cua phap luat ve sinh con thu ba
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Nghị định số 20/2010 và Nghị định số 18/2011 của Chính phủ thì có bảy trường hợp được sinh con thứ ba mà không vi phạm pháp luật, bao gồm:

1/ Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân;

2/ Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;

3/ Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;

4/ Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;

5/ Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương xác nhận;

6/ Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống;

7/ Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

LS Huỳnh Minh Vũ

Đoàn luật sư TH.HCM