Menu

Không biết cô gái đã luộc mấy quả trứng nhưng hiện trong nồi chỉ còn 2 quả trứng còn nguyên. Những quả trứng khác đã bị vỡ hết ra nước nhìn như nấu canh trứng.

Chị chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng hay đánh đòn các con. Sự dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng gần gũi, thân thiết của chị có một sức mạnh riêng - đủ để điều khiển năm người đàn ông trong ngôi nhà nhỏ.

Có lẽ hình ảnh tốt đẹp và quen thuộc nhất của cha trong lòng chúng tôi chính là hình ảnh ông gắn với cái mái nhà.

Chị nhớ lại những khi có mẹ đi cùng và bắt đầu cất tiếng hát, tìm chỗ đứng thoáng khí khi xe đông khách, tập đứng để không bị bổ nhào…

Mẹ chồng chị ốm nặng hơn, chắc do chiều qua bà ra gió. Chị kiêm nhiệm luôn việc giặt giũ, phơi phóng. Lúc thu dọn đồ của bà, chị thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ra…
Trang 8 trong 62