Menu

Có hôm bố mẹ chồng đi vắng, vợ chồng trẻ ở nhà dự định sẽ ăn mì tôm. Đến tối, Trang lại gọi sang hỏi mẹ. Quả nhiên, thức ăn bà ngoại lúc cũng chuẩn bị đề huề cho con gái, con rể.

Chúng ta, những người lớn, không thể sống giùm cho con trẻ mãi được. Công việc của chúng ta là giúp con phát triển nhân cách và tích lũy kinh nghiệm sống.
Trang 7 trong 68