Menu

Chải đầu là khái niệm dường như không có trong… từ điển của Chép. Mà tóc con bé lại nhiều, khá dài. Nhắc mãi không được, tôi đành mang con ra tiệm cắt ngắn đi cho đỡ rối và… mất vệ sinh.

Thay vì lên án một hành động ngớ ngẩn của con, sao không thử một lần... ngớ ngẩn cùng nó để hiểu được lý do dẫn đến việc ngớ ngẩn ấy là gì.

Mẹ tôi không sung sướng. Nhưng mà, trong bao khổ cực, tiếng người gào thân thương dội vào hồn tôi như một làn nước êm ái xanh trong của mùa xuân vùng biển bao la, chao chát...
Trang 6 trong 43