Menu

"Cứ thử cầm chục triệu hằng tháng tiền lương của chính các ông và để các ông tự làm bài toán kinh tế xem duy trì được bao nhiêu ngày trong tháng thì cạn?"

Chẳng cần làm ầm ĩ mọi chuyện lên, cũng không cần phải ly dị chồng, chỉ bằng sự bình tình và mưu trí, Nhi đã khiến nhân tình của chồng hoảng hốt bỏ chạy.
Trang 5 trong 71