Menu

Dù căn hộ chung cư chỉ 70m2 nhưng là quà đám cưới mà 2 thông gia dành cho bà sui để bắt đầu cuộc sống mới.

Nhìn cách một người dạy con hoặc nhìn một đứa trẻ được dạy dỗ thế nào, ta cũng có thể ít nhiều phán đoán được bản thân người đó.
Trang 4 trong 50