Menu

Đứa trẻ 6 tuổi đã bắt đầu bước vào giai đoạn hiểu biết về cảm xúc, lòng tự tôn và sự tự ái.

Ở nhà, vợ ít ngọt, có lẽ nhằm để chồng ra ngoài đường không bị dị ứng trước những lời cay đắng cùa người đời. Đấy! Tình huống nào mà chẳng có mặt tích cực.
Trang 3 trong 50