Menu

Ba tôi thuộc thế hệ… người xưa, nên không có chuyện tham khảo sách báo để dạy con, nhất là trong chuyện học hành.

Nhớ miết cái lần ham lội nước lụt, làm trôi mất của dì đôi dép nhựa màu hồng mẹ mới mua cho mà thương miết tới chừ.
Trang 3 trong 33
Phụ Nữ Online
Phụ Nữ Online