Menu

Biết thừa Yến là gái lẳng, nhưng không ai dám ý kiến trước mặt Yến. Bởi vuốt mặt phải nể mũi, Yến đến tòa soạn thường có quan hệ rất gắn bó với các sếp lớn nhỏ.
Trang 2 trong 67