Menu

Phụ nữ mà ứng xử kém, lại thêm sở thích giật dây điều khiển thì lắm khi khiến cho chồng xấu mặt.

Con gái, con có biết mẹ đã vui đến muốn khóc khi nghe con nhắc chuyện đập ống heo để phụ vào chi phí thuốc men?

“Sao mẹ dễ tức giận vậy?”, đứa con gái lớn lựa lúc tôi vui vẻ đã buông câu hỏi ấy. Tôi thở dài, chỉ muốn bật khóc lập tức.
Trang 1 trong 50