Menu

Ngay sau khi chia sẻ những hình ảnh trên, nhiều mẹ bỉm sữa đã xót xa với hoàn cảnh quá nghèo khổ của Như Xang. Ai cũng cho rằng: “Ăn như vậy lấy đâu ra sữa mà nuôi con”.

Con chị liên tục khóc lóc đòi cô Năm, muốn cô Năm tắm rửa, cô Năm thay đồ, cô Năm đút cơm… và cương quyết từ chối mẹ.
Trang 6 trong 291