Menu

Rất nhiều người tới tận hôm nay vẫn ủng hộ quan điểm: thương cho roi cho vọt. Có lẽ họ lầm tưởng đòn roi, hình phạt một phương pháp giúp trẻ em hiểu được lỗi lầm của mình.

Chúng tôi nói với cháu việc sẽ kết hôn, cháu ừ à cho qua chuyện rồi thôi. Thế nhưng, ngày cưới của chúng tôi thì cháu bỏ đi đâu không rõ từ sớm, điện thoại tắt máy.

Phải chắc chắn là bạn đã nhắm mắt khi lắng nghe và đối thoại với con, vì một số “người lớn xấu xí” luôn nhìn trẻ bằng cái nhìn phán xét và thành kiến.
Trang 5 trong 280