Menu

Phương pháp của chị là đọc sách cho con nghe từng chương, sau đó xem phim tới đoạn truyện vừa đọc. Xem đến đâu, chị phân tích đến đó, để bé cảm thụ và ghi nhớ tốt hơn.

Công nhận các cảm xúc là bước đầu tiên để chấp nhận cảm xúc của người khác. Ta cần tìm hiểu và chấp nhận đặc tính độc nhất của một ai đó.

Chấp nhận cảm xúc của trẻ là chìa khóa để cải thiện mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ hoặc người chăm sóc và con trẻ.
Trang 3 trong 287