Đặt báo

Phòng Phát hành Báo Phụ nữ nhận đặt báo giao tận nhà:
Bạn đọc tại TPHCM
Bạn đọc tại Cần Thơ