Cập nhật: 8 giờ trước

Nhà nước người Kurd tự trị đang hình thành?  

08:50 13/02/2016

Trong cuộc chiến chống IS, người Kurd đã củng cố hình ảnh quốc tế của họ, dấu hiệu hình thành một nhà nước người Kurd tự trị đang được manh nha.


Cập nhật: Thứ Hai, 08/02/2016, 10:08
Cập nhật: Thứ Ba, 02/02/2016, 07:14

Gia phả thời nào cũng cần thiết  

07:14 02/02/2016

Gia phả ghi lại lịch sử chi họ, gồm lai lịch ông bà thủy tổ và công lao của ông bà đối với chi họ, sự phát triển của các thế hệ.


Cập nhật: 9 giờ trước

Cập nhật: Thứ Tư, 10/02/2016, 07:11
Cập nhật: 1 ngày trước

Cập nhật: 8 giờ trước

Rốn con tự nhiên lồi lên là bệnh gì?  

08:53 13/02/2016

Thoát vị rốn xảy ra khi nội tạng trong ổ bụng chui ra ngoài, tạo thành một khối lồi tại vùng rốn. Khối này có thể chứa dịch, một phần nội tạng.

Cập nhật: Thứ Sáu, 29/01/2016, 07:57

Cập nhật: Thứ Hai, 11/01/2016, 15:37

Create AccountLog In Your Account